Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved udtrædelse i udvalgte afdelinger

Usædvanlige markedsforhold

Finansmarkederne er fortsat påvirkede af COVID-19 usikkerhed, men det er vores vurdering, at usikkerheden er reduceret.

De midlertidige hævede udtrædelsesomkostninger reduceres på afdelinger med virksomheds- og emerging market obligationer jævnfør nedenstående:

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.

Venlig hilsen

Finn Beck

Vedhæftet fil 39 - 2020 04 22 Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved udtrædelse i udvalgte afdelinger

Copyright©2019 FUTU. All rights reserved. FUTU does not provide any investment advice.