Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 16

2020/04/20 07:27  Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr. 22/2020 |20. april 2020

Den 1. oktober 2019 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 16.898.800 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. september 2019.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 1.799.520 egne aktier svarende til 1,0317 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. oktober 2019, er der samlet købt 1.580.803 aktier for et samlet beløb på 11.269.528 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen

Adm. direktør

Vedhæftet fil 22-2020 Selskabsmeddelelse_Aktietilbagekøb uge 16

Copyright©2019 FUTU. All rights reserved. FUTU does not provide any investment advice.