share_log

Společnost Shanghai Electric Uzavřela Na CIIE 2023 Dohodu Se Společností Johnson Controls a Plánuje Zřídit Laboratoř, Která Umožní Ekologičtější Rozvoj Měst

PR Newswire ·  11/15/2023 23:37

ŠANGHAJ, 15. května 2023 /PRNewswire/ – Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) během veletrhu China International Import Expo (CIIE) 2023 oznámila uzavření dohody o strategické spolupráci ve společné laboratoři „Carbon & Digital" se společností Johnson Controls Inc. (Johnson Controls), což posílí jejich synergii při snaze o inovace v oblasti udržitelnosti měst. V rámci partnerství, které se zaměřuje na urychlení rozvoje továren a průmyslových parků s nulovými emisemi uhlíku, vytvoří obě společnosti systém ekologického a nízkouhlíkového dodavatelského řetězce s cílem posílit energetický sektor, aby došlo ke zvýšení účinnosti a snížení uhlíkové stopy.

Continue Reading
Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

„Zřízení společné laboratoře dále prohloubí spolupráci mezi společnostmi Shanghai Electric a Johnson Controls v oblasti ekologického, nízkouhlíkového a udržitelného rozvoje měst. Umožní nám využít naše vzájemně se doplňující silné stránky k usnadnění koordinovaného rozvoje zdrojů energie a zátěže, stejně jako využít bezproblémovou integraci digitálních a inteligentních řešení k prozkoumání možností spolupráce v různých scénářích – včetně měst, průmyslových parků, ulic a budov. Naším cílem je společně vytvářet integrovaná řešení a inteligentní platformy služeb kombinující různé zdroje energie, jako je elektřina, chlad, teplo a plyn, a společně tak podporovat ekologickou a nízkouhlíkovou transformaci," prohlásil Liu Ping, prezident společnosti Shanghai Electric.

Průmyslové parky se vyznačují vysokou spotřebou energie a značnou uhlíkovou stopou. V Číně se na celkové spotřebě energie podílejí zhruba 69 % a na emisích uhlíku 31 %, a jsou tak hlavním zdrojem emisí uhlíku v městských oblastech, u nichž se očekává, že se budou rozrůstat spolu se socioekonomickým růstem. Navzdory silnému uhlíkovému dopadu slouží tato výrobní centra jako klíčový ekonomický motor – přes 20.000 z nich po celé zemi přispívá k více než 30 % ekonomické expanze.

V rámci společného úsilí o řešení ekologických problémů spojených s energeticky náročnými průmyslovými odvětvími spojily společnosti Shanghai Electric a Johnson Controls své síly při navrhování inovativních řešení, jejichž cílem je snížit uhlíkovou stopu výrobních zařízení a zároveň zvýšit jejich efektivitu při využívání energie. Obě společnosti dohromady vypracovaly Standard pro plánování a hodnocení cest k realizaci bezuhlíkových průmyslových parků, čímž vytvořily pevný rámec, který usnadňuje pokračující snahu Číny o dekarbonizaci průmyslových zón.

Standard, který byl představen na Mezinárodním čínském průmyslovém veletrhu 2023, stanoví pokyny pro „jednu digitální platformu" jako základ pro řízení uhlíkově neutrálních parků, „devět technologických cest" v klíčových oblastech a také strategii pro přijetí integrovaného energetického systému „zdroj–síť–zátěž–skladování", který průmyslovým parkům pomůže maximalizovat snížení emisí při co nejnižších nákladech.

Kořeny obchodního spojenectví mezi společnostmi Shanghai Electric a Johnson Controls sahají až do roku 2015, kdy došlo ke spolupráci v oblasti bezuhlíkových technologií a ekologického rozvoje. Obě společnosti budou pokračovat ve společném poslání podporovat nízkouhlíkový rozvoj s ohledem na životní prostředí a prohlubovat spolupráci při společném zkoumání inteligentních technologií pro průmyslové parky a budovy, vývoji energeticky účinných a ekologických produktů či produktů pro skladování energie nové generace.

Foto –

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment