share_log

Shanghai Electric Podpísala Na CIIE 2023 Dohodu S Johnson Controls S Plánom Zriadiť Laboratórium, Ktoré Umožní Ekologickejší Rozvoj Miest

PR Newswire ·  11/15/2023 01:33

ŠANGHAJ, 14. novembra 2023 /PRNewswire/ -- Počas Medzinárodného dovozného veľtrhu v Číne (CIIE) 2023 oznámila Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) uzavretie dohody o strategickej spolupráci v rámci spoločného laboratória „Carbon & Digital" so spoločnosťou Johnson Controls Inc. (Johnson Controls), čím sa posilní synergia tejto dvojice, ktorá sa snaží podporovať inovácie v oblasti udržateľnosti miest. V rámci partnerstva, ktoré sa zameriava na urýchlenie rozvoja tovární a priemyselných parkov s nulovými emisiami oxidu uhličitého, vytvoria tieto dve spoločnosti systém ekologického a nízkouhlíkového dodávateľského reťazca v snahe posilniť energetický sektor, aby zvýšil účinnosť a znížil uhlíkovú stopu.

Continue Reading
Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

„Zriadenie spoločného laboratória ďalej prehĺbi spoluprácu medzi Shanghai Electric a Johnson Controls v oblasti ekologického, nízkouhlíkového a udržateľného rozvoja miest. Umožní nám využiť naše vzájomne sa dopĺňajúce silné stránky na uľahčenie koordinovaného rozvoja zdrojov energie a záťaží a využiť bezproblémovú integráciu digitálnych a inteligentných riešení na preskúmanie možností spolupráce v rôznych scenároch vrátane miest, priemyselných parkov, ulíc a budov. Naším cieľom je spoločne vytvárať integrované riešenia a inteligentné platformy služieb, ktoré kombinujú viaceré zdroje energie, ako sú elektrina, chlad, teplo a plyn, a spoločne tak podporovať ekologickú a nízkouhlíkovú transformáciu," uviedol Liu Ping, prezident spoločnosti Shanghai Electric.

Priemyselné parky sa vyznačujú vysokou spotrebou energie a uhlíkovou stopou. Predstavujú približne 69 % celkovej spotreby energie a 31 % emisií uhlíka v Číne a sú hlavnými zdrojmi emisií uhlíka v mestských oblastiach, ktoré sa budú zvyšovať spolu so sociálno-ekonomickým rastom. Napriek ich silnému vplyvu na emisie oxidu uhličitého slúžia tieto výrobné centrá ako kľúčový ekonomický motor, pričom viac ako 20 000 centier v celej krajine prispieva k viac ako 30 % ekonomickej expanzii.

V rámci spoločného úsilia o riešenie environmentálnych výziev spojených s energeticky náročnými priemyselnými odvetviami spojili Shanghai Electric a Johnson Controls svoje sily pri navrhovaní inovatívnych riešení, ktorých cieľom je znížiť uhlíkovú stopu výrobných zariadení a zároveň zvýšiť ich účinnosť pri využívaní energie. Tieto dve spoločnosti spoločne vypracovali Štandard pre plánovanie a hodnotenie realizácie bezuhlíkových priemyselných parkov, čím vytvorili spoľahlivý rámec, ktorý uľahčuje prebiehajúcu misiu Číny zameranú na dekarbonizáciu priemyselných zón.

Norma bola predstavená na Čínskom medzinárodnom priemyselnom veľtrhu 2023 a obsahuje usmernenia týkajúce sa „jednej digitálnej platformy" ako základu riadenia uhlíkovo neutrálnych parkov, „deviatich technologických ciest" v kľúčových oblastiach, ako aj stratégie na prijatie integrovaného energetického systému „zdroj – sieť – záťaž – skladovanie", ktorý priemyselným parkom pomôže maximalizovať zníženie emisií pri najnižších nákladoch.

Korene obchodného spojenectva medzi Shanghai Electric a Johnson Controls siahajú až do roku 2015, kedy spolupracovali v oblasti bezuhlíkových technológií a ekologického rozvoja. Dvojica bude pokračovať v spoločnom poslaní podporovať ekologicky uvedomelý nízkouhlíkový rozvoj a prehlbovať spoluprácu, tým že spolu skúmajú inteligentné technológie pre priemyselné parky a budovy, vývoj energeticky účinných a ekologických produktov a produktov na skladovanie energie novej generácie.

Foto –

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment