Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2020 i Investeringsforeningen Danske Invest Select

2020/04/23 15:27  Danske Invest Select

Beretningen og årsrapporten for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest Select blev godkendt på dagens ordinære generalforsamling. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2019 vedtaget. De samlede udbytter for foreningen blev 2,9 mia. kroner.

Til foreningens bestyrelse blev direktør Agnete Raaschou-Nielsen, advokat Bo Holse, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Lars Fournais og direktør Jens Peter Toft genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Agnete Raaschou-Nielsen som formand og Bo Holse som næstformand.

Herudover genvalgtes Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om forskellige tilpasninger af vedtægterne.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtlige fremsatte forslag.

Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse og forventes gennemført i løbet af sommeren.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Mikkelstrup

adm. direktør

Copyright©2019 FUTU. All rights reserved. FUTU does not provide any investment advice.

Back to the Top