share_log

YOFC a China Mobile Představují První 800G Přenosovou Síť Z Vláken S Dutým Jádrem Na Světě

PR Newswire ·  Jun 17 23:34

WU-CHAN, Čína, 17. června 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) ve spolupráci s China Mobile představila 6. června historicky první pokusnou 800G síť z dutého vlákna v oblasti měst Šen-čen a Tung-kuan v provincii Kuang-tung. Tato novinka představuje významný milník ve vývoji telekomunikační infrastruktury, který posouvá hranice tradiční technologie optických vláken.

Společnost YOFC se na testovací síti podílela komplexní sadou řešení speciálně navržených pro dutá optická vlákna, včetně zajištění kabelů, základních spojovacích služeb a adaptérů pro integraci s jednovidovými vlákny. Projekt se také úspěšně vypořádal s několika technickými výzvami, které jsou u komplexních instalací běžné. Jednalo se mj. o minimalizaci rizik pro životní prostředí a zajištění odolnosti infrastruktury při pokládce a spojování vláken s ohledem na zaplavení potrubí či zvládání nadměrné vlhkosti a rovněž nutnost precizního spojování ve venkovním prostředí. Toto úsilí mělo zásadní význam pro možnost podrobného vyhodnocení funkčnosti vláken v reálných provozních podmínkách.

Klíčové výkonnostní ukazatele zjištěné v rámci dvacetikilometrového testovacího spojení - jako jsou ztráty při splétání jednotlivých dutých vláken, napojení dutých vláken na vlákna s plným jádrem a zeslabení po instalaci - byly porovnány s hlavními světovými standardy. Kromě toho zde bylo instalováno zařízení pro jednovlnný optický přenos rychlostí 800 Gb/s, které dosáhlo obousměrného testovacího přenosu na dlouhé vzdálenosti s propustností 128 Tb/s přes vlákna s dutým jádrem. Projekt tak ověřil nejen praktické využití těchto vláken ve složitých a náročných síťových prostředích, ale posloužil také jako zásadní důkaz škálovatelnosti a průmyslové použitelnosti technologií využívajících vlákna s dutým jádrem.

Neustálý pokrok v oblasti umělé inteligence pomáhá dosahovat nových technologických úspěchů v celém odvětví. Dutá vlákna využívají inovativní mechanismus vedení skrze vzduch, čímž překonávají výkonnostní omezení spojená s tradičními vlákny s plným jádrem, a to jak z hlediska kapacity, tak i latence. Tato technologie proto nabízí výrazné zdokonalení infrastruktur pro přenos dat, jako jsou páteřní sítě internetu a datová centra, přičemž se očekává, že rostoucí požadavky na přenos dat bude splňovat i v následujících 20 letech a déle.

Společnost YOFC hodlá vývoj a výrobu technologií dutých vláken příští generace dále rozvíjet. Ve spolupráci s průmyslovými spojenci usiluje YOFC o podporu inovací, urychlení komerčního využití nových vláken a zvýšení výkonnosti optických sítí, což vytvoří pevný základ pro infrastrukturu optických vláken nezbytnou pro inteligentnější svět.

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment